Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Rakennusliike Pitkänen ja Piirainen Oy
Osoite Kaskikatu 4, 70620 Kuopio
3231260-7
Muut yhteystiedot

Miettinen(at)RakennusliikePP.fi

2. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
Miettinen(at)RakennusliikePP.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa pp.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi. Käyttäjälle voidaan näyttää uudelleenmarkkinointia Google Ads kautta evästeiden perusteella.

Sähhköpostiviesti yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

– Sähköposti yhteydenotossa (asiakkaan antamat tiedot sähköpostiviestissa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google). Lue täydellinen lista henkilötietojen käsittelystä  yleiset palvelunehdot  sivulta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Amsterdam & Germany konesalissa. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella.

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9. Suojaus

Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL). Kaksoisvarmenne.

10. Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • Oikeus tietojenoikaisemiseen

  • Oikeus tietojen poistamiseen

  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Vastustamisoikeus

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse, jos itsepalveluportaalissa ei ole mahdollista tehdä.

12. Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Yhteydenottoja säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.